fbpx skip to Main Content
Зателефонуйте нам

ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ДО ЄДИННИКІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У 2012 РОЦІ

 

Лист Державної податкової служби України

від 18 жовтня 2012 р. N 6401/0/71-12/15-2217є

 

Державна податкова служба України у зв’язку із численними зверненнями щодо застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку – юридичних осіб за допущені у 2012 році порушення повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 113.3 статті 113 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених Кодексом та іншими законами України.

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Пунктом 120.1 статті 120 Кодексу визначено, що неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

У разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

– при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

– при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу (пункт 126.1 статті 126 Кодексу).

Відповідно до пункту 300.1 статті 300 платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Разом з тим абзацом 2 пункту 7 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу визначено, що штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

Враховуючи вищезазначене, неподання або несвоєчасне подання платниками єдиного податку – юридичними особами податкових декларацій тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі, встановленому пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.

У разі несплати суми грошового зобов’язання у встановлені чинним законодавством строки до платників єдиного податку – юридичних осіб застосовуються штрафні санкції у розмірі, встановленому пунктом 126.1 статті 126 Кодексу.

Якщо на картці особового рахунка платника єдиного податку – юридичної особи числиться переплата по єдиному податку, то сума грошового зобов’язання, зазначеного у податковій декларації, погашається за рахунок переплати, а штрафні санкції за несплату грошового зобов’язання у встановлені чинним законодавством строки до платника не застосовуються.

До платників єдиного податку – юридичних осіб не застосовуються штрафні санкції, якщо грошове зобов’язання, зазначене у податковій декларації, сплачено таким платником у встановлені чинним законодавством строки, але не в повному обсязі.

У 2012 році не застосовуються штрафні санкції до платників єдиного податку – юридичних осіб у випадках та розмірах, встановлених пунктом 50.1 статті 50 Кодексу.

Просимо довести зазначене до підпорядкованих органів державної податкової служби для керівництва в роботі та встановити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України.

 

Заступник Голови

А. Ігнатов