fbpx skip to Main Content
Зателефонуйте нам

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі»

Держстат України у роз’ясненні від 29.11.2013 р. № 18.1-12/32 розповідає, як треба заповняти статистичну форму № 1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі».

Нова статформа № 1-опт (квартальна, річна), затверджена наказом Держстату від 26.11.2013 р. № 362, уперше подається починаючи зі звіту за I квартал 2014 року.

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 29.11.2013 р. N 18.1-12/32

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник

Голови Держстату України
В. О. Піщейко

 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”

I. Загальні положення

1.1. Роз’яснення містять інформацію щодо показників державного статистичного спостереження за формою N 1-опт (квартальна, річна) “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” (далі – форма).

1.2. Форма містить дані щодо діяльності юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля (далі – підприємств), за звітний квартал (за I, II та III квартали) та за рік у цілому.

Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. N 396, критерієм віднесення торгівлі до оптової виступає тип покупця і характер використання товару (з підприємницькою метою, тобто у виробництві або для перепродажу), а не кількість товарів, що закуповується.

Джерелами інформації даних, що містить форма, є первинні облікові документи та регістри синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку.

II. Щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-опт

2.1. У рядку 106 форми N 1-опт (річна) розділу 1 містяться дані щодо середньої кількості працівників (штатних та позаштатних, працюючих за цивільно-правовими договорами та зовнішніх сумісників). Основні методологічні положення щодо визначення показника форми “кількість працівників” містить Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. N 286 (зі змінами) та зареєстрована в Мін’юсті України 30.11.2005 р. за N 1442/11722.

2.2. У рядку 200 розділу 2 форми містяться дані щодо обсягів перепродажу (продаж без перероблення) підприємствами від свого імені нових або вживаних товарів (готових виробів), придбаних за власний рахунок без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій: фасування, сортування крупних партій товару, пакування, подрібнення партій, розподіл, складання, перемішування тощо), роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам (крім населення) для їх використання або подальшого продажу як в Україні, так і на експорт. Вищезазначені дані форми щодо обсягів перепродажу також можуть уключати інформацію про відшкодування покупної вартості товарів та отримання доходу (торгової націнки) у випадку передачі підприємством партії товару на умовах консигнації іншому підприємству або фізичній особі – підприємцю, які безпосередньо здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі.

Дані форми щодо перепродажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі (графа 3) та товарів виробництва України (товари, які вироблені підприємствами на території України) (графа 4) містять інформацію, сформовану на підставі власної оцінки підприємств.

2.3. У графах 5 і 6 розділу 2 містяться дані, які враховують запаси товарів на кінець звітного періоду в кількісному та вартісному вимірах, які призначені для перепродажу.

2.4. У рядку 300 розділу 3 містяться дані про кількість власних складів, включаючи ті, що здані в оренду, але без урахування орендованих у оптових підприємств (закритих складів, навісів та відкритих площадок, пристосованих до складських операцій), за технічною документацією (паспортом).

2.5. У рядку 301 розділу 3 вміщуються дані про власну складську площу, включаючи ту, що здана в оренду, але без урахування орендованої у оптових підприємств (закритих складів, навісів та відкритих площадок, пристосованих до складських операцій), за технічною документацією (паспортом). Рядок 302 розділу 3 вміщує дані щодо закритих складів.

2.6. У рядках 303 – 305 розділу 3 враховується кількість та ємкість холодильних камер, камер для глибокої заморозки (уключаючи ті, що здані в оренду) за технічною документацією.

2.7. У рядках 306 – 309 розділу 3 ураховуються дані за ємкостями для газосховищ, для рідини (і з них окремо у рядку 308 – дані за резервуарами стаціонарних для нафти і нафтопродуктів), для сипучих товарів, без орендованих та тих, що здані в оренду.

2.8. У рядках 310, 311 розділу 3 наводиться складська площа та ємкості резервуарів стаціонарних для нафти і нафтопродуктів, які здані в оренду.

2.9. У рядках 312, 313 розділу 3 враховується кількість і складська площа аптечних складів.

2.10. У розділі 4 за I, II, III IV квартали звітного року у рядку 401 відображається оптовий товарооборот за рік, у рядках з 402 по 405 – оптовий товарооборот за I квартал, II квартал, III квартал і IV квартал відповідно, у тисячах гривень, з одним десятковим знаком.

Директор департаменту
статистики торгівлі

А. О. Фризоренко