fbpx skip to Main Content
Зателефонуйте нам! (0342) 77-54-20

Для кого цей продукт?

Для підприємств, стосовно яких законом України «Про аудиторську діяльність» передбачено обов’язкове проведення аудиту річної фінансової звітності. В число таких підприємств входять публічні та приватні акціонерні товариства, професійні учасники ринку цінних паперів, фінансові установи, інші підприємства у випадках, визначених законодавством.

Що дає цей продукт (які потреби задовільняє)?

Важливо, щоб саме сторонній професійний експерт – аудитор, висловив своє професійне судження про достовірність підготовленої підприємством фінансової звітності. Зовнішні інвестори, банки при видачі кредиту, акціонери, інші зацікавлені сторони, розглядаючи фінансову звітність підприємства, підтверджену аудитором, отримують впевненість у тому, що такій фінансовій звітності можна довіряти, що вона складена у відповідності до вимог законодавства, що усі показники звітності є достовірними.

Для чого потрібен цей продукт?

Важливо, щоб саме сторонній професійний експерт – аудитор, висловив своє професійне судження про достовірність підготовленої підприємством фінансової звітності. Зовнішні інвестори, банки при видачі кредиту, акціонери, інші зацікавлені сторони, розглядаючи фінансову звітність підприємства, підтверджену аудитором, отримують впевненість у тому, що такій фінансовій звітності можна довіряти, що вона складена у відповідності до вимог законодавства, що усі показники звітності є достовірними.