fbpx skip to Main Content
Зателефонуйте нам! (0342) 77-54-20

Нормативна база трансфертного ціноутворення!

Як відомо, законом № 408-VII від 04 липня 2013 року, яким у Податковий кодекс України введено поняття трансфертного ціноутворення, зобов’язано Кабінет Міністрів України у тримісячний строк забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених згаданим Законом.

Варто відзначити, що станом на 15.11.2013 року на виконання означеної норми закону прийнято ряд постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 02.10.2013 року № 749 Про затвердження відсоткового діапазону цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення;

Затверджено відсотковий діапазон цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення згідно з додатком. Додатком визначено, що ціни  реалізації товарів не можуть бути нижчими більше, ніж на 5%,  а ціни придбання товарів не повинні бути вищими більше, ніж на 5%. Регулюванню підлягають ціни на: зернові культури, коди УКТЗЕД з 1001 по 1008; жири та олії тваринного або рослинного походження, коди УКТЗЕД з 1501 по 1522; руди, шлак і зола, коди з 2601 по 2621; палива мінеральні, нафта і навфтопродукти, коди з 2701 по 2716; продукти неорганічної хімії коди з 2801 по 2853; лорганічні хімічні сполуки, коди з 2901 по 2942; чорні метали, коди  з 7201 по 7229; вироби з чорних металів, коди з 7301 по 7326.

Постанова КМУ від 17.10.2013 року № 763 Про затвердження Порядку розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення;

Затвердженим постановою Кабміну Порядком передбачено для розрахунку та застосування ринкового діапазону цін для цілей трансфертного ціноутворення використовувати вибірку цін зіставних операцій, впорядкованих за зростанням. Встановлено порядок визначення мінімального та максимального значень ринкового діапазону цін.

Для розрахунку та застосування ринкового діапазону цін для цілей трансфертного ціноутворення передбачено використовувати вибірку цін зіставних операцій, впорядкованих за зростанням. Встановлено порядок визначення мінімального та максимального значень ринкового діапазону цін.

Визначено, що під час використання методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) ринковий діапазон цін застосовується з урахуванням підпунктів 39.3.3.6-39.3.3.9 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України.

Для визначення ринкового діапазону рентабельності передбачено визначати вибірку показників рентабельності зіставних операцій, впорядковану за зростанням. Встановлено порядок визначення мінімального та максимального значень ринкового діапазону рентабельності

Визначено особливості застосування ринкового діапазону рентабельності під час використання різних методів визначення ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції.

Продовження буде.

Зеновій Швець, аудитор