fbpx skip to Main Content
Зателефонуйте нам

Лист ВАСУ для забезпечення однакового застосування адміністративними судами норм Податкового кодексу

Вищий адміністративний суд України

Інформаційний лист

11 грудня 2013 року №1713/12/13-13

Головам апеляційних адміністративних судів

З метою забезпечення однакового застосування адміністративними судами норм Податкового кодексу, що регулюють порядок формування

витрат у податковому обліку податку на прибуток за операціями з відступлення права вимоги пов’язаним особам, четверта судова палата Вищого адміністративного суду в повному складі розглянула справу №2а-7912/12/1370 за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Львові Державної податкової служби про скасування наказу та податкових повідомлень-рішень.

У постанові ВАС від 19.11.2013, ухваленій за результатами розгляду справи №2а-7912/12/1370, відображено правову позицію суду касаційної інстанції у відповідній категорії спорів.

Ця позиція полягає в тому, що:

— висновки щодо завідомої суперечності правочину інтересам держави та суспільства контролюючі органи можуть робити виключно в аспекті того, чи суперечить відповідний правочин фіскальним інтересам держави,

прибуток за операціями з відступлення права вимоги пов’язаним особам, четверта судова палата Вищого адміністративного суду в повному складі розглянула справу №2а-7912/12/1370 за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Львові Державної податкової служби про скасування наказу та податкових повідомлень-рішень.

У постанові ВАС від 19.11.2013, ухваленій за результатами розгляду справи №2а-7912/12/1370, відображено правову позицію суду касаційної інстанції у відповідній категорії спорів.

Ця позиція полягає в тому, що:

— висновки щодо завідомої суперечності правочину інтересам держави та суспільства контролюючі органи можуть робити виключно в аспекті того, чи суперечить відповідний правочин фіскальним інтересам держави,

забезпечення яких покладається на контролюючі органи.

В іншому разі здійснення аналізу дотримання чинного законодавства при укладенні та/або виконанні правочинів, у тому числі на предмет порушення інтересів держави, не належить до компетенції контролюючих органів. Зазначене стосується і оцінки відповідачем дотримання учасниками спірних господарських операцій норм законодавства про регулювання діяльності на ринку фінансових послуг. Можливе недотримання вимог інших галузей законодавства при укладенні правочинів, якими опосередковані спірні господарські операції, не свідчить про спрямованість відповідних правочинів на ухилення від оподаткування;

— системне тлумачення норм ПК не дозволяє вважати відступлення права вимоги для цілей обліку з податку на прибуток окремою господарською операцією, відмінною від продажу товарів. Натомість така операція в розумінні п.153.5 ст.153 ПК є різновидом операції з продажу товарів. Причому продавцем

відповідних товарів є особа, яка здійснює відступлення права вимоги за компенсацію.

На операції з відступлення права вимоги поширюються обмеження у врахуванні витрат, передбачених абз.2 пп.153.2.6 п.153.2 ст.153 ПК. Тому витрати, понесені у зв’язку з відступленням права вимоги пов’язаній особі, не можуть перевищувати доходів, отриманих продавцем як компенсацію вартості проданої вимоги.

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя, а саме з метою однакового застосування норм ПК при розгляді відповідної категорії спорів.

Заступник голови М.ЦУРКАН