Зателефонуйте нам! (0342) 77-54-20

Військовий збір : актуальні запитання й відповіді

Із 3 серпня 2014 року в Україні Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014р. № 1621- VI, який набрав чинності 3 серпня 2014 року,  запроваджено військовий збір. Запровадження збору стало, напевно, найбільш обговорюваною темою серед бухгалтерів.

Враховуючі актуальність даного питання систематизовано роз’яснення щодо військового збору, які з’явилися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 132) та інших джерелах інформації.

1.     Хто є платниками військового збору?

Відповідно до пп. 1.1 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПК. Згідно з п. 162.1 ПК платниками є: фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.

2.  Що є об’єктом оподаткування військовим збором?

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

3.     На який період встановлюється військовий збір?

З 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» від 31.07.2014 р. № 1621-VII, яким, зокрема, встановлено військовий збір. Відповідно до п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК військовий збір встановлюється тимчасово, до 1 січня 2015 року.

4.  З якої суми доходів утримується військовий збір?

Оподаткуванню військовим збором підлягають доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) без вирахування сум ПДФО, ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, тощо.

5.  Чи підлягають оподаткуванню військовим збором доходи нараховані до 03.08.2014 р., а виплачені після 03.08.2014 р.?  

Оскільки Закон набрав чинності з 03.08.2014 р. і податковий агент зобов’язаний при нарахуванні доходів, визначених у п.п. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, утримати військовий збір, нараховані до 03.08.2014 доходи, але виплачені після 03.08.2014 р., не підлягають оподаткуванню збором.

6. Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума доходу, виплачена ФОП за виконання цивільно-правових договорів?

Згідно з підпунктом 1.1 пункту 161 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України (ПК), платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 ПК.

Відповідно до пункту 162.1 ПК платниками є:

 • фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
 • фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
 • податковий агент.

Крім того, підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10 Розділу XX ПК передбачено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за                 цивільно-правовими договорами.

Підпунктом 1.4 пункту 161 підрозділу 10 Розділу XX ПК визначено, що нарахування збору здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 Розділу IV ПК для податку на доходи фізичних осіб.

Так, для цілей Розділу IV ПК заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПК).

Сума доходу, виплачена фізичній особі — підприємцю за виконання цивільно-правових договорів, не підлягає оподаткуванню військовим збором.

(Джерело інформації: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 132.02).

7. Яка ставка військового збору?

Відповідно до пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКставка  військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.

8. Які особи є відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету?

Відповідно до пп. 1.5 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету є особи, визначені у ст. 171 ПК.

9. Як здійснюється нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору?

Відповідно до пп. 1.4 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ для податку на доходи фізичних осіб, за ставкою , визначеною пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК (1,5 відсотка від об’єкта оподаткування).

10. Чи утримується військовий збір із допомоги на поховання та на вирішення соціально-побутових питань? Позиція ДФС.

Державна фіскальна служба в підкатегорії 132.02«ЗІР» відповіла на запитання:

 • чи є об’єктом обкладення військовим збором допомога на поховання, що виплачується за рахунок коштів роботодавця та/або соціальних фондів?
 • чи є об’єктом обкладення військовим збором матеріальна допомога разового характеру, яка надається роботодавцем працівнику у зв’язку із сімейними обставинами?

Так, у разі надання працедавцем окремим працівникам матеріальної допомоги за їх заявами (у зв’язку з витратами на поховання), яка носить разовий характер, і допомоги на поховання відповідно до норм                         Закону № 2240, сума таких виплат не входить до складу заробітної плати, тому не розглядається як об’єкт обкладення військовим збором.

Також якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер, наприклад, на вирішення соціально-побутових потреб, вона не входить до складу заробітної плати, тому не розглядається як об’єкт обкладення військовим збором.

11. Чи обкладаються військовим збором зарплатні виплати жінці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною?

ДФС у підкатегорії 132.02 «ЗІР» зазначила, що мати дитини чи інша застрахована особа, яка фактично доглядає за дитиною в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за власним бажанням може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Водночас за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною.

Тож якщо працедавець виплачує на користь такої працівниці, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною, зарплатні доходи, які мають систематичний характер, — такі виплати є об’єктом обкладення військовим збором.

(Джерело інформації: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/44820).

12. Як звітувати та у які терміни сплачувати військовий збір?

Військовий збір за 2014 рік необхідно сплатити до 1 серпня 2015 року.

Визначену суму військового збору слід перераховувати до бюджету за правилами, установленими для податку на доходи.

Відповідно до пп.168.1.4 п. 168.1 ст.168 Податкового кодексу України, у випадку, якщо дохід виплачується у не грошовій формі, то військовий збір потрібно сплатити протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати. Так само треба діяти й у разі виплати доходу податковим агентом із каси готівкою.

Якщо податковий агент нарахував дохід, але не виплатив його, військовий збір потрібно перерахувати до бюджету у строки, установлені Податковим кодексом для місячного податкового періоду, тобто не пізніше 30 числа місяця, наступного за місяцем нарахування доходу               (пп. 49.18.1п. 57.1пп. 168.1.5 Податкового кодексу).

Якщо ж ідеться про доходи, які особа отримує від контрагента, який не виступає в ролі податкового агента (наприклад, винагорода за цивільно-правовим договором, отримана від фізичної особи, яка не зареєстрована підприємцем), тоді такий платник самостійно сплачує військовий збір. Сума збору, яку треба буде сплатити до бюджету за 2014 рік, визначається за даними Податкової декларації про майновий стан і доходи.

Нагадаємо, що таку звітність фізичним особам слід подати до 1 травня наступного за звітним роком (за 2014 рік – до 01.05.2015 р.). А  сплатити військовий збір необхідно до 1 серпня року, наступного за звітним (за 2014 рік – до 01.08.2015 р.). На сьогодні вищезазначена звітність не містить окремих реквізитів для обрахунку суми військового збору.

(Джерело інформації: http://news.dtkt.ua/ua/taxation/common/30476).

13. Яка звітність з військового збору?

На сьогодні ДФСУ розроблено проект форми податкового розрахунку, який передбачає відображення податковим агентом за звітний квартал загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір, загальної суми утриманого збору, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб – платників військового збору.

Така інформація приведена в Базі знань в категорії 132.04.

Таким чином звітність з військового збору буде подаватись щоквартально — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

(Джерело інформації: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 132.04)

14. Чи нараховується військовий збір на лікарняні та декретні?

Об’єктом оподаткування визначено заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати й винагороди, які нараховуються (виплачуються) у зв’язку з трудовими відносинами, виплати за цивільно-правовими договорами, деякі види виграшів.

Під час визначення об’єкта оподаткування в частині зарплатних виплат слід керуватися пп. 14.1.148 ПКУ. Також зазвичай із метою визначення об’єкта обкладення ПДФО використовується Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р.

Стосовно лікарняних слід зазначити, що ДПАУ в листі від 18.03.2011 р. № 5453/6/17-0715, спираючись на абз. 3 пп. 169.4.1 ПКУ, зазначає, що виплати по листках непрацездатності з метою обкладення ПДФО прирівнюються до зарплати.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності й допомоги з тимчасової непрацездатності з метою нарахування військового збору прирівнюється до зарплати. Тому з лікарняних, нарахованих після 03.08.2014 р., військовий збір утримується.

(Джерело інформації: http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=48718 ).

15. На якому субрахунку в бухгалтерському обліку слід відображати військовий збір?

Військовий збір слід обліковувати на субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами». Оскільки новації провели, як завжди, несподівано, окремого рахунка для відображення військового збору в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, не передбачено.

 Отже, у бухгалтерському обліку слід використовувати субрахунок 642. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, на субрахунку 642 ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства й облік яких не ведеться на рахунку 65 «Розрахунки зі страхування».

Суми утриманого збору з виплат працівникам, що входять до фонду оплати праці, відображають кореспонденцією рахунків:

 • Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою»
 • Кт 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами».        

Якщо військовий збір сплачується із сум, які підприємство утримує (як податковий агент) в непрацівника, зокрема, під час виплати винагороди за цивільно-правовими договорами, то для відображення суми утриманого збору застосовують субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».    Тобто в такому випадку утримання військового збору відображають кореспонденцією рахунків:

 •   Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;
 •   Кт 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами».        

Сплата військового збору до бюджету відображається кореспонденцією:

 • Дт 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;
 • Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

(Джерело інформації: http://buhgalter24.at.ua/publ/nalogovyj_uchet/vijskovij_zbir_roz_jasnennja_podatkivciv/3-1-0-367).