Зателефонуйте нам! (0342) 77-54-20

Мінфін уточнив обов’язки бухгалтерів

Наказом №574 від 03.06.2013р., який зареєстровано в Мінюсті 25.06.2013 за №1057/23589, Мінфін вніс зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Мінфіну ще у далекому 1995 році.

Вважаємо за необхідне привернути пильну увагу бухгалтерів до нової редакції пунктів 2.15 та 2.16 зазначеного положення:

“2.15. Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув’язка окремих показників.

2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.”.

Настійливо рекомендуємо бухгалтерам добре засвоїти нові вимоги Мінфіну та обговорити із керівником порядок виконання таких нових вимог на кожному підприємстві.

Поза всяким сумнівом, що такі зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку приймалися за погодженням з  Міністерством доходів і зборів України.

Вважаємо, що при перевірках інспектори будуть прискіпливо перевіряти дотримання бухгалтерами згаданих норм Положення.

 

З Швець, аудитор

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.06.2013 № 574 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2013 р.

за № 1057/23589

Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Відповідно до статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704, такі зміни:

у пункті 1.3 глави 1 слова та цифри “статтею 11 Закону України “Про мови в Україні” замінити словами “Законом України “Про засади державної мовної політики” “;

пункти 2.15 та 2.16 глави 2 викласти в такій редакції:

“2.15. Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув’язка окремих показників.

2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.”.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр                                                                                                                  Ю. Колобов